Skånskt Bostadsnätverk | Maj 18, 2018

Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens – En fullspäckad dag med fokus socialt hållbar bostadsförsörjning

Den 25 april anordnades Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens på Grand hotel i Lund. Förväntansfulla deltagare från Skåne och andra delar av Sverige anlände till Lund för en dag med temat ”En socialt hållbar bostadsförsörjning”. Presentationer från offentlig sektor, privata företag och forskningen gav det breda perspektivet och gjorde dagen lärorik, underhållande och spännande för alla deltagar.

Hur kan Skåne utveckla den inkluderande bostadsmarknaden? Det var en av frågeställningarna som ställdes under vårkonferensen den 25 april i Lund. Frågeställningen utgick ifrån att bostadsmarknaden idag utmanas av bostadsbrist, segregation och ökade variationer av boendestandard. Moderator för dagen var Catarina Rolfsdotter-Jansson som ledde deltagarna mellan de många och varierande ämnena med finess och tydlighet under hela dagen.

 

Vårkonferensen startade med att Ola Melin, länsöverdirektör hälsade alla välkomna till konferensen och därefter hölls ett samtal mellan Fredrik Kopsch, universitetslektor på LTH, Erica Krook, miljöinspektör Malmö stad, Jan Kockum, hyresförhandlare och Sara Hadfy Högström, projetledare Refugees Welcome, om den bostadssociala utmaningen som Skåne och Sverige står inför. Ett intensivt samtal som ledde till nya insikter och förståelser för alla deltagare på konferensen.

 

Efter detta inledde konferensens första kunskapsdel av Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, som berättade om rapporten HEM-Vägar till en bättre social bostadspolitik. Detta var startskottet på kunskapspasset som fokuserade på social hållbarhet där kunskap och erfarenheter presenterades av Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKL, Hans Svärd, professor socialhögskolan Lunds universitet och Moa Tunström, senior research fellow Nordregio.

 

En välbehövlig lunchpaus, där innehållet på scen kunde smältas, diskuteras och analyseras förberedde deltagarna inför det andra kunskapspasset för dagen som handlade om inträde på bostadsmarknaden. Perspektivet var brett och föreläsningar hölls av Christina Högblom, utredare Socialstyrelsen, Elisabet Weber, länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne, Tobias Rahm, utredare Länsstyrelsen Jönköping, Hanna Negash Sahlström, planhandläggare Länsstyrelsen Skåne, Birgitta Guevara, analytiker Delegationen mot segregation.

 

Dagen avslutades med det tredje och sista kunskapspasset som fokuserade på exempel från verkligheten. Ett sätt att knyta ann allt det teoretiska från dagen och göra det så konkret och användbart för deltagarna som möjligt. Passet innehöll föreläsningar från Janette Skogshus, föreningssamordnare Riksbyggen, Magnus Persson, affärsutvecklare BoKlok, Linda Leveau, samordnare Likarätt Kommunförbundet Skåne och Sara van Lunteren, projektledare bostadsförsörjning för nyanlända Lunds kommun.

 

Deltagarna lämnade Grand hotel och Lund fyllda med inspiration, ny förståelse och hopp inför framtiden. Samarbete, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelande sammanfattade Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens 2018 på bästa sätt.

 

Vi vill passa på att tacka alla deltagare på konferensen, föreläsare och andra som jobbat med och runt konferensen. Vi ses nästa gång!