Skånskt Bostadsnätverk | September 21, 2018

Skånskt bostadsforum 2018- utdrag ur programmet

Varmt välkommen till Skånskt bostadsforum den 30 november 2018! Under konferensen diskuteras och problematiseras bland annat den skånska bilden av bostadsmarknaden samt finansiering av bostäder. Dagen avslutas med ett samtal med riksarkitekten Christer Larsson. Detta är en gemensam punkt i samarbete med Boverkets PBL kompetensdagar som pågår samtidigt på Malmö Live.

Anmäl dig till Skånskt bostadsforum 2018

Skånskt bostadsforum är en heldagskonferens för samtliga aktörer på bostadsmarknaden i Skåne. Syftet är att bidra med en arena där olika aktörer på bostadsmarknaden i Skåne möts för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Nätverket arbetar för fullt med programmet men fram till den slutgiltiga inbjudan är färdig släpper vi här några utdrag ur programmet.

UTDRAG UR PROGRAMMET
Från 8.30 är registreringen öppen och kaffe med tilltugg finns tillgängligt.

9.00 startar konferensen med att Mätta Ivarsson ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne, Kent Mårtensson ordförande Kommunförbundet Skåne och Anneli Hulthén landshövding i Skåne hälsar välkomna.

Dagens första kunskapspass handlar om att diskutera och problematisera kring den skånska bilden av bostadsmarknaden. Medverkar gör bland andra:

  • Anna Råman, Analytiker Region Skåne
  • Tobias Fagerberg, Analytiker Region Skåne
  • Martin Grander, Forskare Malmö Universitet

Andra passet handlar om finansiering av bostäder och makroekonomi med mera.  Medverkar gör bland andra:

  • Andreas Wallström, Chefsanalytiker Nordea
  • Trianon

12.00 serveras lunch

Det tredje kunskapspasset handlar om bostadsförsörjningsansvar. Medverkar gör bland andra:

  • Lars Arell, Enhetschef Boverket och tidigare huvudsekreterare för utredningen kommunal planering för bostäder
  • Jan-Ove Östbrink, SKL och Martin Lindvall, Fastighetsägarna
  • Marlene Engström, Bolots Malmö stad

Dagen avslutas med ett samtal med bland annat riksarkitekten Christer Larsson. Detta är en gemensam punkt i samarbete med Boverkets PBL kompetensdagar som pågår samtidigt på Malmö Live.

Anmäl dig till Skånskt bostadsforum 2018