Skånskt Bostadsnätverk | November 21, 2018

Program för Skånskt bostadsforum 2018

Varmt välkommen till Skånskt bostadsforum den 30 november! Vi ser fram emot en heldag fylld med spännande presentationer och samtal. Skånskt bostadsforum är en konferens för samtliga aktörer på bostadsmarknaden i Skåne.

Moderator: Eleni Cronström, Cronström & Co

PROGRAMMET
Från 8.30 är registreringen öppen och kaffe med tilltugg finns tillgängligt.

9.00 startar konferensen med att Mätta Ivarsson ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne, Kent Mårtensson ordförande Kommunförbundet Skåne och Anneli Hulthén landshövding i Skåne hälsar välkomna.

Dagens första kunskapspass handlar om att diskutera och problematisera kring den skånska bilden av bostadsmarknaden. Medverkar gör:

 • Anna Råman, Analytiker Region Skåne
 • Tobias Fagerberg, Analytiker Region Skåne
 • Ted Lindqvist, VD Evidens

Andra passet handlar om utmaningen att skaffa en bostad- finansiering, myten om flyttkedjor och potentiella lösningar.  Medverkar gör:

 • Andreas Wallström, Chefsanalytiker Nordea
 • Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
 • Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB
 • Martin Grander, Forskare Malmö Universitet och Markus Rasmusson, forskningsassistent Malmö Universitet

12.00 serveras lunch

Det tredje kunskapspasset handlar om bostadsförsörjningsansvar. Medverkar gör:

 • Lars Arell, Enhetschef Boverket och tidigare huvudsekreterare för utredningen kommunal planering för bostäder
 • Paneldiskussion om bostadsförsörjningsansvar mellan Jan-Ove Östbrink, SKL och Martin Lindvall, Fastighetsägarna, Per Tryding, Handelskammaren, Anneli Philipsson, Hyresgästföreningen
 • Mikaela Åberg, Projektledare stadsutveckling Helsingborgshem
 • Marlene Engström, Bolots Malmö stad

Därefter gör statssekreterare Alf Karlsson (MP) en återblick över mandatperioden.

Dagen avslutas med ett samtal mellan riksarkitekt Christer Larsson och tillträdande riksarkitekt Helena Bjarnegård. Ordförande i rådet för hållbara städer Monica von Schmalensee gör ett inspel. Detta är en gemensam punkt i samarbete med Boverkets PBL kompetensdagar som pågår samtidigt på Malmö Live.