Skånskt Bostadsnätverk | Maj 18, 2018

Ny rapport om bostadsbyggande över konjunkturcykler

Region Skåne har tagit fram en ny rapport Bostadsbyggande under olika konjunkturcykler- Syftet med rapporten är att undersöka och analysera hur politik, kommuner och bostadsutvecklare har agerat under föregående konjunkturcykler för att på så sätt förbereda sig för kommande svängningar i konjunkturen. Rapporten är en översikt av nationella politiska beslut och bostadsbyggandet mellan åren 1990-2017 där man har kopplat nationella politiska beslut till nedgångar i bostadsbyggandet och konjunkturen.

 

Den 25 juni i Malmö och 26 juni i Kristianstad kommer Skånskt bostadsnätverk arrangera frukostseminarium där rapporten presenteras i sin helhet. Anmäl er här:

 

25 juni klockan 8-10 (seminariet börjar med fika) Malmö Dockplatsen 26

http://kommunikation.skane.com/ext/form/entry.php?m=271485aabb1d95c959c7914a8c99a64becb87bb&Origin=Direct)

26 juni klockan 8-10 (seminariet börjar med fika) Kristianstad Rådhuset

http://kommunikation.skane.com/ext/form/entry.php?m=271486a62487c343ae151f77326909a57ca63b9&Origin=Direct)