Skånskt Bostadsnätverk | April 23, 2019

Nätverksmöte bostadsförsörjning

Skånskt bostadsnätverk bjuder in till nätverksmöte om bostadsförsörjning.

Syftet med mötet är att föra dialog om Region Skånes nysläppta rapport En modell för bostadsefterfrågan i Skåne. Under förmiddagen kommer även Carina Listerborn, professor vid Malmö Universitet, prata om bostadsojämlikhet och effekterna av glappet mellan bostadsbehov och möjligheten att efterfråga. Carina Listerborn har skrivit Bostadsojämlikhet. Röster om bostadsnöden (Premiss förlag, 2018).

Målgruppen för nätverksmötet är kommunanställda planerare, strateger, statistiker eller analytiker som arbetar med riktlinjer för bostadsförsörjning eller har varit med och tagit fram nuvarande riktlinjer.

Nätverksmötet kommer att hållas vid två tillfällen. Den 9/5 i Hässleholm och den 13/5 i Malmö.

Anmäl er till respektive tillfälle på länken nedan. 

Program
08.30-09.00 Fika
09.00-09.40 Modell för bostadsefterfrågan i Skåne, Simon Sköld, Jessica Ulfgren – Region Skåne
09.40-10.20 Dialog och diskussion om modellen
10.20–10.30 Paus och kaffe
10.30–10.50 Presentation av kommunspecifika analyser – Region Skåne
10.50–11.30 Bostadsojämlikhet, Carina Listerborn – Malmö Universitet
11.30–11.45 Kommunala verktygslådan, Moa Paulin Hansson och Johanna Andersson –  Länsstyrelsen Skåne
11.45–12.00 Avslutande reflektioner
12.00–13.00 Lunch (OBS, endast i Hässleholm)

Anmälan 9/5 Hässleholm

Anmälan 13/5 Malmö