Aktuellt Uppdateringar från nätverket
Nätverksmöte bostadsförsörjning

Skånskt bostadsnätverk bjuder in till nätverksmöte om bostadsförsörjning. Syftet med mötet är att föra dialog om Region Skånes nysläppta rapport En modell för bostadsefterfrågan i Skåne. Under förmiddagen kommer även Carina Listerborn, professor vid Malmö Universitet, prata om bostadsojämlikhet och effekterna av glappet mellan bostadsbehov och möjligheten att efterfråga. Carina Listerborn har skrivit Bostadsojämlikhet. Röster om bostadsnöden (Premiss förlag, 2018). Målgruppen för nätverksmötet är kommunanställda planerare, strateger, statistiker eller analytiker som arbetar med riktlinjer för bostadsförsörjning eller har varit med och tagit fram nuvarande riktlinjer. Nätverksmötet kommer att hållas vid två tillfällen. Den 9/5 i Hässleholm…

Läs mer
Resultat från mötestecknaren på Skånskt bostadsforum

Den 30 november samlades 190 aktörer från Skånes bostadsmarknad på Malmö Live för Skånskt bostadsforum 2018. Med på dagen var Simply draw it big som tecknade ner det som kom upp under dagen. Se resultaten här:…

Läs mer
Program för Skånskt bostadsforum 2018

Varmt välkommen till Skånskt bostadsforum den 30 november! Vi ser fram emot en heldag fylld med spännande presentationer och samtal. Skånskt bostadsforum är en konferens för samtliga aktörer på bostadsmarknaden i Skåne. Moderator: Eleni Cronström, Cronström & Co PROGRAMMET Från 8.30 är registreringen öppen och kaffe med tilltugg finns tillgängligt. 9.00 startar konferensen med att Mätta Ivarsson ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne, Kent Mårtensson ordförande Kommunförbundet Skåne och Anneli Hulthén landshövding i Skåne hälsar välkomna. Dagens första kunskapspass handlar om att diskutera och problematisera kring den skånska bilden av bostadsmarknaden. Medverkar gör: Anna Råman, Analytiker Region Skåne Tobias Fagerberg, Analytiker Region…

Läs mer
Skånskt bostadsforum 2018- utdrag ur programmet

Varmt välkommen till Skånskt bostadsforum den 30 november 2018! Under konferensen diskuteras och problematiseras bland annat den skånska bilden av bostadsmarknaden samt finansiering av bostäder. Dagen avslutas med ett samtal med riksarkitekten Christer Larsson. Detta är en gemensam punkt i samarbete med Boverkets PBL kompetensdagar som pågår samtidigt på Malmö Live. Anmäl dig till Skånskt bostadsforum 2018 Skånskt bostadsforum är en heldagskonferens för samtliga aktörer på bostadsmarknaden i Skåne. Syftet är att bidra med en arena där olika aktörer på bostadsmarknaden i Skåne möts för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Nätverket arbetar för fullt med programmet men fram till den slutgiltiga…

Läs mer
Anmäl dig till Skånskt bostadsforum

Anmälan till Skånskt bostadsforum 2018 har nu öppnat. Den 30 november på Malmö Live arrangerar Skånskt bostadsnätverk återigen Skånskt bostadsforum. Alla skånska aktörer på Skånes bostadsmarknad är välkomna till en dag av diskussion och fördjupning. Konferensens program släpps om några veckor men säkra din plats redan idag. Anmälan till Skånskt bostadsforum…

Läs mer
Arkiv
Datum för Skånskt Bostadsforum 2018 satt

Nu har Skånskt bostadsnätverk spikat datumet för Skånskt Bostadsforum 2018. Skriv in den 30 november i din kalender och håll utkik efter inbjudan efter sommaren. Bild från Skånskt Bostadsforum 2017…

Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens – En fullspäckad dag med fokus socialt hållbar bostadsförsörjning

Den 25 april anordnades Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens på Grand hotel i Lund. Förväntansfulla deltagare från Skåne och andra delar av Sverige anlände till Lund för en dag med temat ”En socialt hållbar bostadsförsörjning”. Presentationer från offentlig sektor, privata företag och forskningen gav det breda perspektivet och gjorde dagen lärorik, underhållande och spännande för alla deltagar. Hur kan Skåne utveckla den inkluderande bostadsmarknaden? Det var en av frågeställningarna som ställdes under vårkonferensen den 25 april i Lund. Frågeställningen utgick ifrån att bostadsmarknaden idag utmanas av bostadsbrist, segregation och ökade variationer av boendestandard. Moderator för dagen var Catarina Rolfsdotter-Jansson som ledde deltagarna…

Ny rapport om bostadsbyggande över konjunkturcykler

Region Skåne har tagit fram en ny rapport Bostadsbyggande under olika konjunkturcykler- Syftet med rapporten är att undersöka och analysera hur politik, kommuner och bostadsutvecklare har agerat under föregående konjunkturcykler för att på så sätt förbereda sig för kommande svängningar i konjunkturen. Rapporten är en översikt av nationella politiska beslut och bostadsbyggandet mellan åren 1990-2017 där man har kopplat nationella politiska beslut till nedgångar i bostadsbyggandet och konjunkturen.   Den 25 juni i Malmö och 26 juni i Kristianstad kommer Skånskt bostadsnätverk arrangera frukostseminarium där rapporten presenteras i sin helhet. Anmäl er här:   25 juni klockan 8-10 (seminariet börjar…