Bostadspedia

Bostadspedia ger dig snabb och lättillgänglig information om den skånska bostadsmarknaden samt jämförelser med andra storstadsregioner. Här samlar vi statistik om hur mycket som byggs, vilka typer av bostäder och i vilken riktning utvecklingen går.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Filtrera information genom att klicka på valfri upplåtelseform