Välkommen till Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne.

Bostadspedia

På Bostadspedia hittar du information och statistik om Skånes bostadsmarknad samt jämförelser med andra storstadsregioner.

Upplåtelseformer färdigställda 2005-2016
Cirkeldiagram som visar upplåtelseformer färdigställda 2005-2016 i Stockholm
Stockholm
Cirkeldiagram som visar upplåtelseformer färdigställda 2005-2016 i Skåne
Skåne
Cirkeldiagram som visar upplåtelseformer färdigställda 2005-2016 i Västra Götaland
Västra götaland
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
Aktuellt
Håll dig uppdaterad om vad som händer inom Skånskt Bostadsnätverk.
Skånskt Bostadsnätverk | April 23, 2019
Skånskt bostadsnätverk bjuder in till nätverksmöte om bostadsförsörjning. Syftet med mötet är att föra dialog om Region Skånes nysläppta rapport En modell för bostadsefterfrågan i Skåne. Under förmiddagen kommer även Carina Listerborn, professor vid Malmö Universitet, prata om bostadsojämlikhet och effekterna av glappet mellan bostadsbehov och möjligheten att efterfråga. Carina Listerborn har skrivit Bostadsojämlikhet. Röster om…
Skånskt Bostadsnätverk | December 6, 2018
Den 30 november samlades 190 aktörer från Skånes bostadsmarknad på Malmö Live för Skånskt bostadsforum 2018. Med på dagen var Simply draw it big som tecknade ner det som kom upp under dagen. Se resultaten här:…
Politiken behöver ta ett brett grepp om bostadsfrågan, och inte försöka hitta en patentlösning
Catharina Elmsäter Svärd
VD Sveriges ByggIndustrier
Vi behöver samarbeta mer. Särskilt i Skåne, där vi har många olika kommuner och centrum som ligger nära varandra
Peter Eriksson (MP)
Bostads- och digitaliseringsminister