Skånskt bostadsforum 2014

Den 28 november arrangerades Skånskt bostadsforum i Slagthuset i Malmö. Under en heldag träffades bostadsmarknadens aktörer för att diskutera hur man gemensamt kan få fart på bostadsbyggandet i Skåne.

Konferensen var startskottet för Skånskt bostadsnätverk, en arena för fortsatt samverkan och kunskapsbyggande – och en samlande kraft för ökat bostadsbyggande i Skåne. Ett arbete som fortsätter in i 2015.

Dagen inleddes med att alla deltagare hälsades varmt välkomna av Stefan Lundgren, ordförande Kommunförbundet Skåne, Margareta Pålsson, landshövding i Skåne län, och Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande. En av huvudtalarna under dagen var Anna Modin som berättade om erfarenheter från Sverige och andra länder där infrastrukturinvesteringar har samordnats med privata och offentliga investeringar när det gäller bostadsbyggande.

Under en kreativ verkstad fick sedan deltagarna chansen att föra fram sina perspektiv på problemen och diskutera lösningar. Det som togs upp under diskussionerna har nu sammanställts till en konkret åtgärdslista för det fortsatta samarbetet.