Samordnare Johan Edstav besökte Skåne igår

image4

Igår besökte samordnare för större samlad exploatering av bostadsbyggande Skåne. Under dagen hölls ett öppet informationsmöte där samordnare Johan Edstav föredrog utredningens uppdrag från Regeringen och bakgrunden till uppdraget. Johan Edstav pratade mycket om att regeringen vill ha ett visionärt projekt som använder svenska innovationer och tekniker på ett nytänkande sätt. Han drog paralleller till Utrecht i Holland och Freiburg i Tyskland som har uppnått hållbara stadsdelar som drar till sig internationell uppmärksamhet och stadsutvecklingsturism.

Efter informationsmötet hölls ett lunchmöte mellan samordnare Johan Edstav, ämnessakkunnige Christina Leideman och ordf i regionala utvecklingsnämnden Mätta Ivarsson. Therese Andersson, enhetschef enheten för samhällsplanering och Inger Sellers, samhällsplanerare, föredrog den regionala utvecklingsstrategin och strukturbild för Skåne.

På eftermiddagen bjöds åtta skånska kommuner in till ett pitchningsmöte där man fick chansen att inför samordnare Johan Edstav presentera förslag på områden med större samlad exploatering som kan vara intressanta för utredningen. Därefter mötte utredaren representanter från bostadsbyggarbranschen för att diskutera större exploatering.

Sist men inte minst hölls enskilda möten mellan samordnare och Bjuvs och Trelleborgskommun som hade på eget initiativ tagit kontakt med utredarna för ett möte.

Både Regionen och utredningen för större sammanhållen exploatering är mycket nöjda med dagen och kommer arbeta för att anordna fler liknande dagar nu när regeringen startar många utredningar.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *