Nyheter

Skånskt bostadsforum-fullspäckat program

När: 5 december, frukost från 8.30, start 9.00 Var: Malmö Live, konsert/konferensingången, Dag Hammarskjölds torg 4, 211 18 Malmö Anmäl dig här Skånskt bostadsforum är en dag med fokus på samverkan – en chans att tillsammans ta fram idéer på vad varje deltagare utifrån sin roll kan bidra med och hur vi kan skapa en bättre bostadssituation för… Fortsätt läsa Skånskt bostadsforum-fullspäckat program

Ny BostadStorstad från Handelskammaren idag

Idag publicerar Sydsvenska Handelskammaren rapporten BostadStorstad som regelbundet undersöker situationen kring bostadsbyggande i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Rapporten visar att byggtakten är hög i samtliga storstadslän och om byggandet ökar i samma takt under andra halvan av året. Trots detta så ligger byggandet under Boverkets senaste prognos. Rapporten diskuterades under ett… Fortsätt läsa Ny BostadStorstad från Handelskammaren idag

Frukostseminarium 16 november

Bostadsbyggande och ekonomisk tillväxt: Vad kostar det när det byggs för lite? Välkommen till ett frukostseminarium som diskuterar nybyggnationen i storstadsregionerna och vad det kostar samhället när det inte byggs tillräckligt. Tid: 08.00-09.30 Plats: Skeppsbron 2, Malmö (Handelskammarens lokaler) Sydsvenska Handelskammaren publicerar kvartalsvis BostadStorstad, en byggbarometer som ger en uppdaterad bild av nybyggnation och byggtakt i… Fortsätt läsa Frukostseminarium 16 november

Utdrag ur program för Skånskt Bostadsforum

Skånskt bostadsforum är en dag med fokus på samverkan – en chans att tillsammans ta fram idéer på vad varje deltagare utifrån sin roll kan bidra med och hur vi kan skapa en bättre bostadssituation för många fler. När: 5 december Var: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4, 211 18 Malmö. Konsert/konferensingången Anmäl dig här. Några utdrag ur… Fortsätt läsa Utdrag ur program för Skånskt Bostadsforum

Frukostseminarium med Boverket

Den 26 oktober bjuder Skånskt bostadsnätverk in till frukostseminarium om Boverkets stöd till bostadsbyggande. Det statliga verket har olika finansiella stöd som kommuner och byggföretag kan söka för att bygga om, bygga nytt eller göra förändringar i utemiljöer. Från Boverket kommer Anna Dyberg-Ek som är regionansvarig för Boverkets kreditgaranti. ”Garantin finns för att underlätta för… Fortsätt läsa Frukostseminarium med Boverket

Save the date: Skånskt bostadsforum 5 december

Nu har anmälan till Skånskt bostadsforum öppnat! Den 5 december är det dags för den årliga heldagskonferensen om Skånes bostadsmarknad. I år håller vi till på Malmö live. Alla skånska aktörer på bostadsmarknaden är välkomna till denna dag av diskussion och fördjupning. Programmet för konferensen kommer under hösten men anmäl dig redan nu! Datum: 5 december 2016 Plats: Malmö Live Tid: 08.30-16.00… Fortsätt läsa Save the date: Skånskt bostadsforum 5 december

Skånskt bostadsnätverk fortsätter att utvecklas

”Vi bygger Skåne” är ett nytt samverkansprojekt inom ramen för Skånskt bostadsnätverk med syfte att öka bostadsbyggandet i Skåne. Bakom projektet står Region Skåne, Sveriges byggindustrier Syd och ett antal andra partnerföretag. Tanken är att arbeta för att uppnå målet i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 om att 6 000 bostäder ska byggas… Fortsätt läsa Skånskt bostadsnätverk fortsätter att utvecklas

Ny rapport – Detta driver bostadsbyggandet i Skåne

Sveriges Byggindustrier Syd har tillsammans med Region Skåne tagit fram rapporten om bostadsbyggandets drivkrafter. Fokus ligger på att belysa de drivkrafter som påverkar och styr nybyggnationen i Skåne. I rapporten ges även inspirerande exempel från övriga Sverige och publikationen ger fördjupad kunskap om vilken bild aktörerna själva har av vad som påverkar byggandet och vad… Fortsätt läsa Ny rapport – Detta driver bostadsbyggandet i Skåne

Almedalen 2016: Varför byggs det och varför byggs det inte? – ny rapport om bostadsmarknadens drivkrafter

Den 6 juli kl 9-10 bjuder Sveriges Byggindustrier Syd och Region Skåne in till ett frukostseminarium på Sjöbergs bakgård i Almedalen. Vid seminariet presenteras en ny rapport som belyser de drivkrafter som påverkar och styr nybyggnation i Skåne. Kunskap om bostadsmarknadens drivkrafter handlar dels om att veta vad som ligger bakom ett beslut att starta ett bostadsbygge, dels… Fortsätt läsa Almedalen 2016: Varför byggs det och varför byggs det inte? – ny rapport om bostadsmarknadens drivkrafter

Ny rapport om Skånes bostadsmarknad

Detaljplaner, nya byggprojekt och regler för byggande diskuteras flitigt, men vad är det egentligen människor efterfrågar och hur påverkar det den skånska bostadsmarknaden? I en ny rapport från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren undersöks vilka faktorer som påverkar bostadspriserna för villor, radhus och bostadsrätter i Skåne.  I rapporten framkommer bland annat att Skåne består av flera… Fortsätt läsa Ny rapport om Skånes bostadsmarknad

Nytt bostadspolitiskt paket

Tisdagen den 21 juni presenterade regeringen ett bostadspolitiskt paket med 22 punkter tänkta att stimulera bostadsbyggandet i Sverige. Regeringen föreslår bland annat en förenklad kontroll av serietillverkade hus, slopat tak för uppskov på reavinstskatten och en större samlad exploatering av byggbar mark. Regeringen vill även tillsätta en kommitté för att behandla förslag på regelförenklingar. Sammanfattning… Fortsätt läsa Nytt bostadspolitiskt paket

Tre gånger fler bostäder behöver byggas enligt Boverket

Dagens nybyggnation ökar något men är ändå otillräcklig, konstaterar Boverket i en reviderad prognos för byggbehovet av bostäder. Fram till år 2025 ökar Sveriges befolkning med 1,2 miljoner och under samma period behöver 710 000 nya bostäder byggas. En större del av dessa, 440 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om… Fortsätt läsa Tre gånger fler bostäder behöver byggas enligt Boverket

NY BOSTADSRAPPORT – Vad styr priserna på den skånska bostadsmarknaden?

Välkommen på frukostseminarium den 10 juni Vilka faktorer påverkar bostadspriserna för villor och radhus respektive bostadsrätter i Skåne? Den 10 juni bjuder Handelskammaren tillsammans med Region Skåne in till lanseringen av rapporten ”Skånes bostadsmarknad: en hedonisk prisanalys”. Bakom rapporten står David Emanuel Andersson, professor i nationalekonomi vid International Business School Suzhou i Kina, och Ada Hoi-Yan… Fortsätt läsa NY BOSTADSRAPPORT – Vad styr priserna på den skånska bostadsmarknaden?

Bostadsbrist i 240 kommuner enligt Boverket

Enligt ny statistik från Boverket råder det underskott på bostäder i 240 kommuner i Sverige. Jämfört med 2015 är det en ökning med 30 procent. Bristen är störst bland unga och nyanlända. Samtidigt ökar bostadsbyggandet och enligt Boverkets prognos påbörjas cirka 57 000 bostäder i år. Dock finns det en osäkerhet från byggherrar gällande  kommunernas… Fortsätt läsa Bostadsbrist i 240 kommuner enligt Boverket

Tips

Har du tips på nyheter som du vill att vi ska lyfta på hemsidan?

 

Kontakta oss