Nätverksmöte 30 januari 2015

Den 30 januari 2015 anordnades ett nätverksmöte i mindre skala på Dockplatsen i Malmö. Syftet var att ta vid där Skånskt bostadsforum landade i slutet av 2014, och diskutera hur vi ska gå vidare med bostadsfrågan i Skåne.

Initiativtagare till nätverksträffen var Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.

Deltagare:

Simrishamnsbostäder: Per-Olof Järvegren
MKB: Claes Jeppson
Riksbyggen: Håkan Samuelsson
Midroc Property: Magnus Skiöld
Svensk byggindustri: Bo Adling
Fastighetsägarna syd: Susanne Rikardsson
Hyresgästföreningen: Anneli Philipson
Malmö stad: Marlene Engström
Landskrona kommun: Mattias Schriever-Abeln
Kristianstad kommun: Marieth Johansson
Kommunförbundet Skåne: Annika Eklund, Sofia Edward
Länsstyrelsen Skåne: Stina Westlin
Region Skåne: Therese Andersson, Anna Liljehov, Inger Sellers, Jasmine Kitzing

Med utgångspunkt i åtgärdslistorna från Skånskt bostadsforum, och de många förslag på lösningar, diskuterade gruppen fritt om hur vi nu angriper problematiken utifrån våra olika roller, och inom ramen för Skånskt bostadsnätverk.

I ett försök till att knyta ihop de omfattande diskussionerna har vi nedan lyft ut några fokuspunkter som vi var överens om att Skånskt bostadsnätverk behöver arbeta vidare med:

  • Bostadsmarknadens drivkrafter ur ett Skåneperspektiv: Detta var ett av mötets huvudämnen och bland annat lyftes frågor kring vilka behovet som finns i Skåne – utbud och efterfrågan. Ämnet kommer att tas vidare till nästa del i processen, vilket är att peka ut aktiviteter för att komma vidare under året.
  • Skånes regionala bild: Ett område i behov av utredning. Bostadsmarknadens faktiska nuläge utifrån ett Skåneperspektiv, samt bilden av och synen på Skåne, utifrån olika roller behöver undersökas och klarläggas. Hur den skånska bostadsmarknaden egentligen förhåller sig till de andra storstadsregionerna, och vad som skiljer dem åt, var några av de diskussioner som fördes.
  • Samspelet mellan infrastruktur och bostadsbyggande: Ett samspel av stor vikt, och därmed läggs ett naturligt fokus på Sverigeförhandlingen i Skåne. Hur vi tillsammans agerar i detta är en högaktuell fråga som vi kommer att prioritera i det fortsatta arbetet.
  • Sprida goda exempel och utreda behov av analyser och kunskapsunderlag: Det finns behov av exempelvis kostnadskalkyler och flyttkedjor, och i nästa skede kommer vi att arbeta fram faktiska förslag på handling. Exakt vilka tillvägagångssätt och vilka aktiviteter som är bäst lämpade inom de olika fokusområdena arbetar vi intensivt på att ta fram. Vi kommer hålla er uppdaterade här på hemsidan så håll ett extra öga öppet!