Dialogmöte med utredningen för en utvecklad översiktsplanering 30 augusti

Den 30 augusti bjuder Skånskt Bostadsnätverk in till dialogmöte med utredningen för en utvecklad översiktsplanering. Utredningen som tillsattes av regeringen i januari har i uppgift att utreda och lämna förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta för efterkommande planering.

Utredningen har i kommittédirektivet från regeringen fått fyra uppdragsområden att utreda:
– uppdraget om en utvecklad översiktsplanering
– uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan
– uppdraget om en översyn av kommunens möjlighet att styra upplåtelseformen
– uppdraget om en översyn av möjligheten till privat initiativrätt vid planläggning

Särskild utredare är Inger Holmqvist, tekniskt råd vid Mark och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Fokus på detta dialogmöte kommer vara utredningens uppdrag om en utvecklad översiktsplanering men kommer även beröra övriga uppdragsområden. Utredningen ska lämna betänkande angående uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan redan i juni

Branschrepresentanter och samtliga kommuner i Skåne är inbjudna att delta på dialogmötet för att komma med inspel och synpunkter till utredningen.

Läs mer och anmäl dig här.

 

 

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *