Dialog möte med utredare Hanna Wiik, 2 maj 2017

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. I ett pressmeddelande beskriver bostadsminister Peter Eriksson att syftet med utredningen är att säkerställa att alla kommuner bidrar utifrån sina förutsättningar när det gäller hur mycket som behöver byggas och anpassar sitt arbete därefter. Länk till regeringens kommittédirektiv. Hanna Wiik, särskild utredare och förvaltningschef på Stockholms läns landsting, Lars Arell huvudsekreterare från näringsdepartementet och sekreterare Lisa Leverström, ska i dialog med kommuner och regionala företrädare ta fram ett förslag på hur Boverkets bedömning av bostadsbehovet ska avspeglas i den kommunala planeringen. Se inbjudande brev till dialog från utredningen.

Skånskt Bostadsnätverk har bjudit ner utredare och huvudsekreterare till Skåne den 2 maj för att under en förmiddag informera om utredningen samt föra dialog med Skånes kommuner
om hur den nationella bedömningen av bostadsbyggnadsbehoven ska fördelas på kommunerna.

Tid: 09.00-12.00

Plats: Akvariet Dockplatsen 12, Malmö

Anmäl dig här.

Upplägg på förmiddagen:
09.00-09.30 Fika och samling
09.30-10.00 Utredare Hanna Wiik presenterar utredningens syfte mål samt frågeställningar för dialogen
10.00-10.15 Frågestund
10.15-11.40 Rundabordssamtal kring frågeställningarna från utredningen
11.40-11.55 Uppsamling av diskussionen
11-55-12.00 Avrundning och tack

Samtliga kommuner i Skåne bjuds in för att ta del av informationen och få möjligheten att komma med inspel och synpunkter till utredningen kommande förslag till regeringen.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *