Den statliga utredningen om förbättrad bostadsfinansiering kommer till Skåne 23 augusti

Regeringen tillsatte i januari en utredning som ska ta fram förslag till åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna på svaga marknader, för mindre aktörer och för byggande av hyresbostäder. Lösningarna ska vara robusta och fungera även i sämre konjunkturlägen.

Den 23 augusti kommer den särskilda utredaren Susann Bard och huvudsekreteraren Ulrika Hägred till Malmö för att träffa intressenter på den skånska bostadsmarknaden och för att diskutera förslag till åtgärder.

Utredningens syfte är att skapa förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder. Utifrån erfarenheter från tidigare finansieringssystem, en utvärdering av de nuvarande kreditgarantierna, forskning och erfarenheter från andra länder ska utredningen ta fram förslag på till exempel ändrade regler eller nya verktyg, som kan bidra till att finansieringen fungerar mer optimalt i förhållande till behovet av såväl ombyggnad som nyproduktion av bostäder. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017. Här kan du läsa mer om uppdraget .

Branschrepresentanter och samtliga kommuner i Skåne bjuds härmed in för att träffa utredaren och få möjlighet att komma med inspel och synpunkter.

Mötet börjar 09.00 på Media Evolution City, i Malmö. Fika serveras från kl 08:30.

Anmäl dig här.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *