Dialogmöte med utredningen för en utvecklad översiktsplanering 30 augusti

Den 30 augusti bjuder Skånskt Bostadsnätverk in till dialogmöte med utredningen för en utvecklad översiktsplanering. Utredningen som tillsattes av regeringen i januari har i uppgift att utreda och lämna förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta för efterkommande planering. Utredningen har i kommittédirektivet från regeringen fått fyra uppdragsområden att utreda: – uppdraget om en utvecklad översiktsplanering – uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan – uppdraget om en översyn av kommunens möjlighet att styra upplåtelseformen – uppdraget om en översyn av möjligheten till privat initiativrätt vid planläggning Särskild utredare är Inger Holmqvist, tekniskt råd vid Mark och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Fokus på detta dialogmöte kommer vara utredningens uppdrag om en utvecklad översiktsplanering men kommer även beröra övriga uppdragsområden. Utredningen ska lämna betänkande angående uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan redan i juni Branschrepresentanter och samtliga kommuner i Skåne är inbjudna att delta på dialogmötet för att komma med inspel och synpunkter till utredningen. Läs mer och anmäl dig här.  ...

Presentationer från nätverkets vårkonferensen 6 april 2017

Tack till alla deltagare och talare på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens igår. Som utlovat kommer här talarpresentationer från konferensen. Den sociala bostadssektorn i Europa, Assar Lindén från Boverket Boendeförtur för ökad rörlighet, Sofie Wehlin från Helsingborgshem Att arbeta med det befintliga beståndet, Johan Niklasson från Poseidon bostads AB Bostäder som vanliga människor har råd med, Ewa Magnusson från Boklok Kommunernas arbete sen anvisningslagen trädde i kraft BoNext, Linnea Lindemann från SKL Kommunernas arbete sen anvisningslagen trädde i kraft, Zandra Valencia från Sjöbo kommun Civilsamhällets roll i arbetet med bostadsförsörjningen, Maher Akob från Malmö stad Civilsamhällets roll i arbetet med bostadsförsörjningen, Sara van Lunteren från Lunds kommun och Sandra Garcia Sanz från EOS Allmännyttigt integrationsarbete Anna Heide från MKB Boverkets rapport om den sociala bostadssektorn i Europa finns att ladda ner här. SABOs rapport om att främja integrationsarbete finns...

Dialog möte med utredare Hanna Wiik, 2 maj 2017

Utredningen om kommunal planering för bostäder Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. I ett pressmeddelande beskriver bostadsminister Peter Eriksson att syftet med utredningen är att säkerställa att alla kommuner bidrar utifrån sina förutsättningar när det gäller hur mycket som behöver byggas och anpassar sitt arbete därefter. Länk till regeringens kommittédirektiv. Hanna Wiik, särskild utredare och förvaltningschef på Stockholms läns landsting, Lars Arell huvudsekreterare från näringsdepartementet och sekreterare Lisa Leverström, ska i dialog med kommuner och regionala företrädare ta fram ett förslag på hur Boverkets bedömning av bostadsbehovet ska avspeglas i den kommunala planeringen. Se inbjudande brev till dialog från utredningen. Skånskt Bostadsnätverk har bjudit ner utredare och huvudsekreterare till Skåne den 2 maj för att under en förmiddag informera om utredningen samt föra dialog med Skånes kommuner om hur den nationella bedömningen av bostadsbyggnadsbehoven ska fördelas på kommunerna. Tid: 09.00-12.00 Plats: Akvariet Dockplatsen 12, Malmö Anmäl dig här. Upplägg på förmiddagen: 09.00-09.30 Fika och samling 09.30-10.00 Utredare Hanna Wiik presenterar utredningens syfte mål samt frågeställningar för dialogen 10.00-10.15 Frågestund 10.15-11.40 Rundabordssamtal kring frågeställningarna från utredningen 11.40-11.55 Uppsamling av diskussionen 11-55-12.00 Avrundning och tack Samtliga kommuner i Skåne bjuds in för att ta del av informationen och få möjligheten att komma med inspel och synpunkter till utredningen kommande förslag till...

Välkomna till Skånskt bostadsnätverks vårkonferens den 6 april

Vi står inför stora gemensamma utmaningar att lösa bostadsförsörjningen i Skåne. Flera grupper står redan idag utanför bostadsmarknaden. Kraven på kommunerna att ordna bostäder på kort sikt har dessutom ökat ytterligare sen anvisningslagen infördes förra året. Skånskt bostadsnätverk bjuder in till en konferens med särskilt fokus på bostadsfrågans sociala dimension. Välkomna till en heldag varvat med praktiska exempel från aktörer och omvärldsbevakning kring hur vi i Skåne fortsätter arbetet mot en fungerande bostadsmarknad. När: 6 april klockan 09.00-15.00 (fika serveras från 08.30) Var: Malmömässan, Mässgatan 6 i Hyllie Pris: 400 kr exkl moms Program Förmiddagen Den sociala bostadssektorn i Europa Assar Lindén, Boverket Boendeförtur för ökad rörlighet Sofie Wehlin, Helsingborgshem Att arbeta med det befintliga beståndet, exempel Kaverös Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon Bostäder som vanliga människor har råd med Ewa Magnusson, Boklok 5:1 Drömlägenheten Ingrid Ehrnebo, White Arkitekter Eftermiddag Kommunernas arbete sen anvisningslagen trädde i kraft 2016 Zandra Valencia, Sjöbo kommun och Linnéa Lindeman, SKL Civilsamhällets roll i arbetet med bostadsförsörjning Maher Akob, Malmö Stad och Sara van Lunteren  och Sandra Garcia Sanz, Basketföreningen EOS Allmännyttigt integrationsarbete Anna Heide, MKB Sista anmälningsdag är 31 mars. Avanmälan därefter debiteras för omkostnader. Anmälan till...

Samordnare Johan Edstav besökte Skåne igår

Igår besökte samordnare för större samlad exploatering av bostadsbyggande Skåne. Under dagen hölls ett öppet informationsmöte där samordnare Johan Edstav föredrog utredningens uppdrag från Regeringen och bakgrunden till uppdraget. Johan Edstav pratade mycket om att regeringen vill ha ett visionärt projekt som använder svenska innovationer och tekniker på ett nytänkande sätt. Han drog paralleller till Utrecht i Holland och Freiburg i Tyskland som har uppnått hållbara stadsdelar som drar till sig internationell uppmärksamhet och stadsutvecklingsturism. Efter informationsmötet hölls ett lunchmöte mellan samordnare Johan Edstav, ämnessakkunnige Christina Leideman och ordf i regionala utvecklingsnämnden Mätta Ivarsson. Therese Andersson, enhetschef enheten för samhällsplanering och Inger Sellers, samhällsplanerare, föredrog den regionala utvecklingsstrategin och strukturbild för Skåne. På eftermiddagen bjöds åtta skånska kommuner in till ett pitchningsmöte där man fick chansen att inför samordnare Johan Edstav presentera förslag på områden med större samlad exploatering som kan vara intressanta för utredningen. Därefter mötte utredaren representanter från bostadsbyggarbranschen för att diskutera större exploatering. Sist men inte minst hölls enskilda möten mellan samordnare och Bjuvs och Trelleborgskommun som hade på eget initiativ tagit kontakt med utredarna för ett möte. Både Regionen och utredningen för större sammanhållen exploatering är mycket nöjda med dagen och kommer arbeta för att anordna fler liknande dagar nu när regeringen startar många...