Välkomna till Skånskt bostadsnätverks vårkonferens den 6 april

Vi står inför stora gemensamma utmaningar att lösa bostadsförsörjningen i Skåne. Flera grupper står redan idag utanför bostadsmarknaden. Kraven på kommunerna att ordna bostäder på kort sikt har dessutom ökat ytterligare sen anvisningslagen infördes förra året. Skånskt bostadsnätverk bjuder in till en konferens med särskilt fokus på bostadsfrågans sociala dimension. Välkomna till en heldag varvat med praktiska exempel från aktörer och omvärldsbevakning kring hur vi i Skåne fortsätter arbetet mot en fungerande bostadsmarknad. När: 6 april klockan 09.00-15.00 (fika serveras från 08.30) Var: Malmömässan, Mässgatan 6 i Hyllie Pris: 400 kr exkl moms Program Förmiddagen Den sociala bostadssektorn i Europa Assar Lindén, Boverket Boendeförtur för ökad rörlighet Sofie Wehlin, Helsingborgshem Att arbeta med det befintliga beståndet, exempel Kaverös Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon Bostäder som vanliga människor har råd med Ewa Magnusson, Boklok 5:1 Drömlägenheten Ingrid Ehrnebo, White Arkitekter Eftermiddag Kommunernas arbete sen anvisningslagen trädde i kraft 2016 Zandra Valencia, Sjöbo kommun och Linnéa Lindeman, SKL Civilsamhällets roll i arbetet med bostadsförsörjning Maher Akob, Malmö Stad och Sara van Lunteren  och Sandra Garcia Sanz, Basketföreningen EOS Allmännyttigt integrationsarbete Anna Heide, MKB Sista anmälningsdag är 31 mars. Avanmälan därefter debiteras för omkostnader. Anmälan till...

Samordnare Johan Edstav besökte Skåne igår

Igår besökte samordnare för större samlad exploatering av bostadsbyggande Skåne. Under dagen hölls ett öppet informationsmöte där samordnare Johan Edstav föredrog utredningens uppdrag från Regeringen och bakgrunden till uppdraget. Johan Edstav pratade mycket om att regeringen vill ha ett visionärt projekt som använder svenska innovationer och tekniker på ett nytänkande sätt. Han drog paralleller till Utrecht i Holland och Freiburg i Tyskland som har uppnått hållbara stadsdelar som drar till sig internationell uppmärksamhet och stadsutvecklingsturism. Efter informationsmötet hölls ett lunchmöte mellan samordnare Johan Edstav, ämnessakkunnige Christina Leideman och ordf i regionala utvecklingsnämnden Mätta Ivarsson. Therese Andersson, enhetschef enheten för samhällsplanering och Inger Sellers, samhällsplanerare, föredrog den regionala utvecklingsstrategin och strukturbild för Skåne. På eftermiddagen bjöds åtta skånska kommuner in till ett pitchningsmöte där man fick chansen att inför samordnare Johan Edstav presentera förslag på områden med större samlad exploatering som kan vara intressanta för utredningen. Därefter mötte utredaren representanter från bostadsbyggarbranschen för att diskutera större exploatering. Sist men inte minst hölls enskilda möten mellan samordnare och Bjuvs och Trelleborgskommun som hade på eget initiativ tagit kontakt med utredarna för ett möte. Både Regionen och utredningen för större sammanhållen exploatering är mycket nöjda med dagen och kommer arbeta för att anordna fler liknande dagar nu när regeringen startar många...

Sista dag att söka stöd till hyresbostäder är den 28 februari

I torsdags den 2/2 anordnade Länsstyrelsen ett informationsmötet om de nya stöden för ökat byggande, renovering och energieffektivisering. Gällande stödet för att anordna och tillhandahåll hyresbostäder och bostäder för studerande vill vi särskilt uppmärksamma att sista dag att söka stödet för projekt som påbörjats under tiden 25 mars 2015 – 31 december 2016 är den 28 februari 2017. En nytt informationsmöte kommer att hållas på fredag 10/2 och det går fortfarande att anmäla sig till detta genom att mejla Amanda.Corlin@lansstyrelsen.se Vi vill även tipsa om att Boverket kommer att ha ett webbseminarium om de nya stöden den 16 februari. Här finns mer info om detta:...

Återkoppling från Skånskt Bostadsforum skickat till Statssekreterare Alf Karlsson

Idag skickade, koordineringsgruppen för Skånskt bostadsnätverk,  sammanfattningen från workshopen på Skånskt bostadsforum 5 december till statssekreterare Alf Karlsson. Hela sammanfattningen av vad de 150 aktörerna tyckte om regeringens 22-punktsprogram finns att läsa under publikationer och rapporter samt i länken nedan. Koordineringsgruppen vill tacka alla deltagare och talare som medverkade på Skånskt bostadsforum och passa på att påminna om att vi har en vårkonferens den 6 april som mer berör den sociala hållbarheten i bostadsförsörjningen. Boka redan nu in den 6 april i kalendern så återkommer vi med inbjudan längre fram....

Möt Johan Edstav, samordnare för större exploatering i Malmö den 20 februari

I november förra året tillsatte regeringen en samordnare med uppdrag att identifiera potentiella områden för större samlade exploateringar med hållbart byggande. Utredningen har redan fått stor uppmärksamhet i media då det i pressmeddelandet framkom att det kan handla om områden där helt nya städer kan byggas. Johan Edstav (MP) har fått uppdraget. Med utredningen vill regeringen hitta pilotprojekt och bidra till hållbar stadsutveckling. Johan Edstav ska identifiera en eller flera kommuner där det finns framtagna planer på samlade exploateringar för en större mängd bostäder men där planerna av något skäl inte kan genomföras. Det kan till exempel på att det saknas relevant statlig infrastruktur eller lämplig kompetens. Se regeringens direktiv här. Region Skåne bjuder in till ett informationsmöte med samordnare Johan Edstav i Malmö. Måndagen den 20 februari klockan 09.30-11.00 i lokalen Styrbord/Babord på entréplan, Dockplatsen, Malmö. Fika finns tillgängligt från kl 09.00. Välkomna!   Anmäl dig...