Återkoppling från Skånskt Bostadsforum skickat till Statssekreterare Alf Karlsson

Idag skickade, koordineringsgruppen för Skånskt bostadsnätverk,  sammanfattningen från workshopen på Skånskt bostadsforum 5 december till statssekreterare Alf Karlsson. Hela sammanfattningen av vad de 150 aktörerna tyckte om regeringens 22-punktsprogram finns att läsa under publikationer och rapporter samt i länken nedan. Koordineringsgruppen vill tacka alla deltagare och talare som medverkade på Skånskt bostadsforum och passa på att påminna om att vi har en vårkonferens den 6 april som mer berör den sociala hållbarheten i bostadsförsörjningen. Boka redan nu in den 6 april i kalendern så återkommer vi med inbjudan längre fram....

Möt Johan Edstav, samordnare för större exploatering i Malmö den 20 februari

I november förra året tillsatte regeringen en samordnare med uppdrag att identifiera potentiella områden för större samlade exploateringar med hållbart byggande. Utredningen har redan fått stor uppmärksamhet i media då det i pressmeddelandet framkom att det kan handla om områden där helt nya städer kan byggas. Johan Edstav (MP) har fått uppdraget. Med utredningen vill regeringen hitta pilotprojekt och bidra till hållbar stadsutveckling. Johan Edstav ska identifiera en eller flera kommuner där det finns framtagna planer på samlade exploateringar för en större mängd bostäder men där planerna av något skäl inte kan genomföras. Det kan till exempel på att det saknas relevant statlig infrastruktur eller lämplig kompetens. Se regeringens direktiv här. Region Skåne bjuder in till ett informationsmöte med samordnare Johan Edstav i Malmö. Måndagen den 20 februari klockan 09.30-11.00 i lokalen Styrbord/Babord på entréplan, Dockplatsen, Malmö. Fika finns tillgängligt från kl 09.00. Välkomna!   Anmäl dig...

Plan- och byggdag Skåne Nordost 9 februari 2017

Hur ser förutsättningarna för bostadsbyggande och inflyttning ut i Nordöstra Skåne? Är kommunerna förberedda med planer för byggande och vad är förväntningar på Bygg- och Fastighetsbranschen? Med bakgrund av rapporten ”Detta driver bostadsbyggandet i Skåne” presenterar Region Skåne och Sveriges Byggindustrier sitt gemensamma projekt för att få fart på bostadsbyggandet. Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef i Sveriges Byggindustrier ger oss rykande aktuella förslag till lösningar för ökat bostadsbyggande och Bisnodes rapport ger oss en bild av hur företagen mår i Nordöstra Skåne. Tid: Torsdag den 9 februari, start med fika 08.30 och avslut med lunch 12.30. Efter lunchen finns möjlighet till visning av den nya Arrangemangshallen och Ivöstrandsområdet. Plats: Sparbankshallen på Ivöstrandsområdet i Bromölla Program för dagen 08.30 Registrering och fika 08.50 Välkommen  Jenny Önnevik, kommunalråd Bromölla 09.00 Planer för arrangemangsområdet Henrik Bergqvist, VD Bromöllabolagen 09.10 Hur mår företagen i Nordöstra Skåne? Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare Skåne Nordost 09.30 Rapport från Handelskammaren – produktivitetsutveckling i Nordöstra Skåne. Pernilla Johansson, Handelskammaren 09.50 Bensträckare 10.15 Detta driver bostadsbyggandet i Skåne, Bo Adling Sveriges byggindustrier och Inger Sellers, Region Skåne 10.45 Strukturplan Nordöstra Skåne – verktyg för gemensamma strategier och visioner Sissi Sturesson, samordningsansvarig Skåne Nordost 11.15 Så löser vi bostadsbristen – metod och goda exempel Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier 12.00 Sammanfattning av dagen – Hur går vi vidare? Panel med dagens talare 12.30 Lunch Efter lunchen finns möjlighet att få en guidad tur i området och i arenan av Bromöllabolagens VD Henrik Bergkvist. Anmäl dig här. Arrangemanget sker i samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Region Skåne och Skåne Nordost. Kontaktpersoner: Anders Fredriksson, anders.fredriksson@sverigesbyggindustrier.se, tfn 044-18 32 55 Inger Sellers, inger.sellers@skane.se, tfn 040-675 32 66...

Informationsmöten om stöd hos Länsstyrelsen 2 feb och 10 feb

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering – informationsmöten Det finns nu möjlighet att söka stöd för att investera i äldrebostäder, hyresbostäder och studentbostäder samt renovering av flerbostadshus i områden med socioekonomiska svårigheter. Vissa av stöden gäller även för redan påbörjade/genomförda projekt. Det här är ett informationsmöte om de nya stöden.  Informationsmötet vänder sig till till bostadsbolag, fastighetsägare, byggbolag, kommuner m.fl. Har man inte möjlighet att delta på plats kommer mötet den 10 februari att livesändas på http://www.kfsk.tv/. Plats: Länsstyrelsen Skåne, Malmö Kungsgatan 13 (lokal Borgen) Datum och tid: 2 februari kl 9-10 10 februari kl 9-10 Anmäl dig med namn, företag/organisation samt vilken av tillfällena som anmälan gäller till lina.hultberg@lansstyrelsen.se...

Summering och bilder från Skånskt bostadsforum

Vilken politik driver på bostadsbyggandet, hur påverkar den globala ekonomin bostadsmarknaden och vilka tillvägagångssätt har funkat ute i kommunerna? På årets Skånskt bostadsforum medverkade bland andra Alf Karlsson, statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, som presenterade regeringens 22-punktsprogram. Och Skåneaktörerna hade medskick! Skånskt bostadsforum är en årlig dag med fokus på samverkan – en chans att tillsammans ta fram idéer på vad varje deltagare utifrån sin roll kan bidra med och hur vi kan skapa en bättre bostadssituation för många fler. Årets upplaga arrangerades den 5 december i Malmö och inleddes av Henrik Fritzon (S), regionstyrelseordförande i Region Skåne, Anneli Hulthén, Skånes nya landshövding samt Kommunförbundet Skånes ordförande Kent Mårtensson. Hur ser dagens situation ut i Skåne, undrade moderator Heidi Avellan, Sydsvenska Dagbladets politiska chefredaktör och frilansjournalist. Henrik Fritzon svarade att det råder bostadsbrist i en majoritet av Skånes kommuner. För att motverka bostadsbristen bör Skåne ses som en samlad bostadsmarknad där bostadsplaneringen samordnas med infrastruktursatsningar, trafikförsörjning och regional utveckling. Region Skåne vill därför att bostadsplaneringskommitténs förslag om regional fysisk planering och ökad samordning mellan stat, kommuner och regioner genomförs. Det är viktigt att se sambandet mellan infrastruktur, sysselsättning och bostadsmarknad. Kollektivtrafiken är avgörande vid beslut om byggnation och människors val av bostad, sa Henrik Fritzon. Kent Mårtensson lyfte att det saknas incitament mellan planering och till att byggkranar är uppe. Anneli Hultén höll med och menade att ansvaret för byggandet måste förytligas; vad är statens, regionens och kommunens ansvar? Även om kommunen har huvudansvaret så måste planeringen ske i samklang: Vi börjar alltid med att se problemen, inte hur löser vi? Hur kan vi bygga? sa Anneli Hulthén....