Vårkonferens 25 april – tema en socialt hållbar bostadsförsörjning

Hur kan Skåne utveckla den inkluderande bostadsmarknaden? Idag ser vi att bostadsmarknaden utmanas av bostadsbrist, segregation och ökande variationer av boendestandard. Välkommen till en dag fylld av kunskap och erfarenhetsutbyte! Datum: 25 april Tid: 09.00 – 16.00, med registrering från 08.30. Plats: Grand hotel, Lund Pris: 500 kr exkl. moms Avanmälan efter anmälningstidens utgång den 10 april eller utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras hel avgift. Anmäl dig här. Program: Moderator för dagen är Catarina Rolfsdotter-Jansson. Från 8.30 är registreringen öppen och kaffe finns tillgängligt. Klockan 09.00 startar konferensen med att Ola Melin, länsöverdirektör hälsar välkommen och därefter följer ett samtal om den bostadssociala utmaningen mellan Fredrik Kopsch, universitetslektor LTH, Erica Krook, miljöinspektör Malmö stad, Jan Kockum, hyresförhandlare och Sara Hadfy Högström, projektledare Refugees Welcome. Martin Lindvall samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige inleder konferensens kunskapsdel och berättar om rapporten HEM-Vägar till en bättre social bostadspolitik. Dagens första kunskapspass handlar om social hållbarhet. Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKL Hans Svärd, professor socialhögskolan Lunds universitet Moa Tunström, senior research fellow Nordregio Lunch serveras runt 12.00 Dagens andra kunskapspass handlar om inträde på bostadsmarknaden. Christina Högblom, utredare Socialstyrelsen Elisabet Weber, länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Tobias Rahm, utredare på utvecklingsavdelningen Länsstyrelsen Jönköping Hanna Negash Sahlström, planhandläggare Länsstyrelsen Skåne Birgitta Guevara, analytiker Delegationen mot segregation Dagens tredje kunskapspass är exempel från verkligheten. Janette Skogshus, föreningssamordnare Riksbyggen Magnus Persson, affärsutvecklare BoKlok Linda Leveau, samordnare Likarätt Kommunförbundet Skåne Sara van Lunteren, projektledare bostadsförsörjning för nyanlända Lunds kommun  När klockan är 16.00 har vi summerat och kan avsluta dagen. Anmäl dig...

Tre röster om Skånskt Bostadsnätverk och bostadsbyggande

Skånskt bostadsnätverk passade på att göra tre filmade intervjuer under Skånskt Bostadsforum 2017. Bostadsminister Peter Eriksson om reflektioner från dagen, Boverkets nya generaldirektör Anders Sjelvgren om regionala perspektivet i planeringen och Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier om bostadsbyggande på rekordnivåer och nya regler och krav. http://bostadsnatverk.skane.se/wp-content/uploads/2018/01/Catharina-Elmsäter-Svärd.mp4 http://bostadsnatverk.skane.se/wp-content/uploads/2018/01/Bostadsminister-Peter-Eriksson.mp4...

Skånskt Bostadsforum 2017 sammanfattning och bilder

Hur ser bostadsbyggandet ut idag och hur kommer det se ut i framtiden i de skånska kommunerna? Vad säger politiken, analytikerna, ekonomerna, kommunerna och näringslivet? På årets Skånskt Bostadsforum medverkande bland andra Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, och Charlotta Szczepanowski, chef för hållbar utveckling på Riksbyggen, för att diskutera just dessa frågor och mycket mera. Skånskt Bostadsforum är en årlig dag med fokus på samverkan – en chans att tillsammans ta fram idéer på vad varje deltagare utifrån sin roll kan bidra med och hur vi kan skapa en bättre bostadssituation för många fler. Årets upplaga arrangerades den 29 november i Malmö och inleddes av Mätta Ivarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Skåne, Kent Mårtensson, ordförande Kommunförbundet Skåne och Ola Melin, länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne. Moderator för dagen var Therese Berg från Riksbyggen som undrade hur läget i Skåne ser ut just nu. Mätta Ivarsson lyfte fram att vi allt mer måste tänka på vem vi bygger för. Hon fortsatte med att poängtera att många som är nya på bostadsmarknaden har inte råd att skaffa en bostad av det som byggs i dagsläget. Kent Mårtensson pratade om vikten av att bygga hållbart och för framtiden i de skånska kommunerna, men också att det till viss del finns en splittrad bild bland de skånska kommunerna, där vissa anser att marknaden håller på att mattas av. Ola Melin var tydlig med att poängtera att bostadsunderskottet fortfarande är stort och växer – men samtidigt så ökar byggandet av bostäder. Behov, prognos och goda livsmiljöer Boverket har i sin nya prognos bedömt att mellan år 2017-2025 behöver 600 000 bostäder byggas det vill...

Program klart för Skånskt bostadsforum 29 november

Välkomna till Skånskt bostadsforum! När: den 29 november, 8.30-15.30 Var: STUDIO meetingpoint i Malmö Anmäl dig här PROGRAM Moderator: Therese Berg, Riksbyggen Från 8.30 är registreringen öppen och kaffe med tilltugg finns tillgängligt. 9.00 startar konferensen med att Mätta Ivarsson ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne,  Kent Mårtensson ordförande Kommunförbundet Skåne och Ola Melin länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne hälsar välkomna. Dagens första kunskapspass problematiserar prognoserna, byggandet och vad vi bygger för framtiden. Utrymme finns för diskussion och frågor från er deltagare. Medverkar gör: Ted Lindqvist VD Evidens Christer Larsson stadsbyggnadsdirektör Malmö stad Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker Boverket Johan Deremar nationalekonom Sveriges byggindustrier 10.30 tar vi en paus för kaffe och fika. Det andra kunskapspasset ger oss en fördjupning i dagens behov, värderingar och blickar framåt mot potentiella förändringar som kan komma att krävas. Det kommer finnas möjlighet för er deltagare att ställa frågor. Medverkar gör: Thomas Fürth forskningsledare på Kairos future Linda Jonsson analytiker på Veidekke, en av författarna till rapporten Sverige – sämst i klassen 12.00 serveras lunch. Efter lunch klockan 13.00 kommer bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och berättar om regeringens bostadspolitik och återkopplar bland annat till regeringens arbete med 22-punktsprogrammet, som var förra årets diskussionstema på Skånskt bostadsforum och ger oss en framåtblick inför valet. Ni deltagare ges möjlighet att ställa frågor. Därefter följer ett samtal mellan Peter Eriksson och de skånska politikerna Märta Stenevi (MP) Malmö stad, Björn Abelsson (S) Lunds kommun, Sonny Modig (L) Kristianstads kommun, Mårten Lilja vice VD Riksbyggen, samt Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges byggindustrier. 14.00 börjar dagens workshopdel för alla er deltagare. Summering sker innan fika vid 14.45. 15.00 är det dags för dagens sista kunskapsdel genom ett inspirationspass med Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen och utsedd till Influencer of the year. När klockan är 15.30 har vi summerat...

Skånskt bostadsforum 2017

Nu har anmälan till Skånskt bostadsforum öppnat! Den 29 november är det dags för den årliga heldagskonferensen om Skånes bostadsmarknad. Temat för årets konferens är tre tematiska frågor: hur mycket, vad hur och för vem? I år håller vi till på STUDIO i Malmö. Alla skånska aktörer på bostadsmarknaden är välkomna till denna dag av diskussion och fördjupning. Programmet för konferensen kommer snart men anmäl dig redan nu! Datum: 29 november 2017 Plats: STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24 Malmö Tid: 08.30-15.30 Anmälan...