Om Skånskt bostadsnätverk

Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

Nätverket ska verka för en ökad förståelse och medvetenhet, och en gemensam bild, av den skånska bostadsmarknaden och dess drivkrafter.

Bostaden är en central del av livet

Behovet av en ny bostad är tätt knutet till de största ögonblicken i en människas liv: familjen blir större – eller mindre, någon får ett nytt jobb – eller förlorar det, kärleken slår till – eller upphör. På så vis är bostaden nära kopplad till varje människas personliga livsförutsättningar och utveckling.

Samtidigt är en bostad en vara på en kommersiell marknad, ett arkitektoniskt uttryck, en del av stadsmiljön och en avgörande faktor i den regionala utvecklingen.

Kurvorna pekar åt fel håll

Befolkningen växer och bostadsbyggandet täcker bara en bråkdel av behovet. Antalet hyresrätter har till och med minskat, på grund av trenden att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter. Detta är särskilt olyckligt då hyresrätten är den boendeform som är allra viktigast för ekonomiskt svaga grupper och för rörligheten på arbetsmarknaden. Dessutom finns det för vissa grupper få – om ens några – incitament för att byta bostad, vilket har bidragit till en viss tröghet på bostadsmarknaden.

Förändring är möjlig

Ska vi få balans på den skånska bostadsmarknaden krävs samarbete. Varje skånsk aktör som har makt att påverka – om så bara i en liten del av processen – har inte bara möjlighet, utan kanske även skyldighet, att bidra till samhandling. Allt kan vi givetvis inte lösa på en regional skånsk nivå, men låt oss fokusera på vad vi kan lösa i stället för på vad vi tycker att andra ska göra.

För något kan vi säkert förändra och de frågeställningar som diskuteras här är förslag på områden där några av oss kan bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad i Skåne redan i dag. Det betyder inte att detta är det enda som behöver göras – men det är en början för Skånskt Bostadsnätverk.

 

 

 

Välkomna till Skånskt bostadsnätverks vårkonferens den 6 april

Vi står inför stora gemensamma utmaningar att lösa bostadsförsörjningen i Skåne. Flera grupper står redan idag utanför bostadsmarknaden. Kraven på kommunerna att ordna bostäder på kort sikt har dessutom ökat ytterligare sen anvisningslagen infördes förra året. Skånskt bostadsnätverk bjuder in till en konferens med särskilt fokus på bostadsfrågans sociala dimension. Välkomna till en heldag varvat med praktiska… Fortsätt läsa Välkomna till Skånskt bostadsnätverks vårkonferens den 6 april

Samordnare Johan Edstav besökte Skåne igår

Igår besökte samordnare för större samlad exploatering av bostadsbyggande Skåne. Under dagen hölls ett öppet informationsmöte där samordnare Johan Edstav föredrog utredningens uppdrag från Regeringen och bakgrunden till uppdraget. Johan Edstav pratade mycket om att regeringen vill ha ett visionärt projekt som använder svenska innovationer och tekniker på ett nytänkande sätt. Han drog paralleller till… Fortsätt läsa Samordnare Johan Edstav besökte Skåne igår

Sista dag att söka stöd till hyresbostäder är den 28 februari

I torsdags den 2/2 anordnade Länsstyrelsen ett informationsmötet om de nya stöden för ökat byggande, renovering och energieffektivisering. Gällande stödet för att anordna och tillhandahåll hyresbostäder och bostäder för studerande vill vi särskilt uppmärksamma att sista dag att söka stödet för projekt som påbörjats under tiden 25 mars 2015 – 31 december 2016 är den… Fortsätt läsa Sista dag att söka stöd till hyresbostäder är den 28 februari

Återkoppling från Skånskt Bostadsforum skickat till Statssekreterare Alf Karlsson

Idag skickade, koordineringsgruppen för Skånskt bostadsnätverk,  sammanfattningen från workshopen på Skånskt bostadsforum 5 december till statssekreterare Alf Karlsson. Hela sammanfattningen av vad de 150 aktörerna tyckte om regeringens 22-punktsprogram finns att läsa under publikationer och rapporter samt i länken nedan. Koordineringsgruppen vill tacka alla deltagare och talare som medverkade på Skånskt bostadsforum och passa på… Fortsätt läsa Återkoppling från Skånskt Bostadsforum skickat till Statssekreterare Alf Karlsson

Möt Johan Edstav, samordnare för större exploatering i Malmö den 20 februari

I november förra året tillsatte regeringen en samordnare med uppdrag att identifiera potentiella områden för större samlade exploateringar med hållbart byggande. Utredningen har redan fått stor uppmärksamhet i media då det i pressmeddelandet framkom att det kan handla om områden där helt nya städer kan byggas. Johan Edstav (MP) har fått uppdraget. Med utredningen vill regeringen hitta… Fortsätt läsa Möt Johan Edstav, samordnare för större exploatering i Malmö den 20 februari

Plan- och byggdag Skåne Nordost 9 februari 2017

Hur ser förutsättningarna för bostadsbyggande och inflyttning ut i Nordöstra Skåne? Är kommunerna förberedda med planer för byggande och vad är förväntningar på Bygg- och Fastighetsbranschen? Med bakgrund av rapporten ”Detta driver bostadsbyggandet i Skåne” presenterar Region Skåne och Sveriges Byggindustrier sitt gemensamma projekt för att få fart på bostadsbyggandet. Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef i… Fortsätt läsa Plan- och byggdag Skåne Nordost 9 februari 2017

Informationsmöten om stöd hos Länsstyrelsen 2 feb och 10 feb

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering – informationsmöten Det finns nu möjlighet att söka stöd för att investera i äldrebostäder, hyresbostäder och studentbostäder samt renovering av flerbostadshus i områden med socioekonomiska svårigheter. Vissa av stöden gäller även för redan påbörjade/genomförda projekt. Det här är ett informationsmöte om de nya stöden.  Informationsmötet vänder sig till… Fortsätt läsa Informationsmöten om stöd hos Länsstyrelsen 2 feb och 10 feb

Summering och bilder från Skånskt bostadsforum

Vilken politik driver på bostadsbyggandet, hur påverkar den globala ekonomin bostadsmarknaden och vilka tillvägagångssätt har funkat ute i kommunerna? På årets Skånskt bostadsforum medverkade bland andra Alf Karlsson, statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, som presenterade regeringens 22-punktsprogram. Och Skåneaktörerna hade medskick! Skånskt bostadsforum är en årlig dag med fokus på samverkan – en chans… Fortsätt läsa Summering och bilder från Skånskt bostadsforum

Ny BostadStorstad från Handelskammaren idag

Idag publicerar Sydsvenska Handelskammaren rapporten BostadStorstad som regelbundet undersöker situationen kring bostadsbyggande i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Rapporten visar att byggtakten är hög i samtliga storstadslän och om byggandet ökar i samma takt under andra halvan av året. Trots detta så ligger byggandet under Boverkets senaste prognos. Rapporten diskuterades under ett… Fortsätt läsa Ny BostadStorstad från Handelskammaren idag