Om Skånskt bostadsnätverk

Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

Nätverket ska verka för en ökad förståelse och medvetenhet, och en gemensam bild, av den skånska bostadsmarknaden och dess drivkrafter.

Bostaden är en central del av livet

Behovet av en ny bostad är tätt knutet till de största ögonblicken i en människas liv: familjen blir större – eller mindre, någon får ett nytt jobb – eller förlorar det, kärleken slår till – eller upphör. På så vis är bostaden nära kopplad till varje människas personliga livsförutsättningar och utveckling.

Samtidigt är en bostad en vara på en kommersiell marknad, ett arkitektoniskt uttryck, en del av stadsmiljön och en avgörande faktor i den regionala utvecklingen.

Kurvorna pekar åt fel håll

Befolkningen växer och bostadsbyggandet täcker bara en bråkdel av behovet. Antalet hyresrätter har till och med minskat, på grund av trenden att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter. Detta är särskilt olyckligt då hyresrätten är den boendeform som är allra viktigast för ekonomiskt svaga grupper och för rörligheten på arbetsmarknaden. Dessutom finns det för vissa grupper få – om ens några – incitament för att byta bostad, vilket har bidragit till en viss tröghet på bostadsmarknaden.

Förändring är möjlig

Ska vi få balans på den skånska bostadsmarknaden krävs samarbete. Varje skånsk aktör som har makt att påverka – om så bara i en liten del av processen – har inte bara möjlighet, utan kanske även skyldighet, att bidra till samhandling. Allt kan vi givetvis inte lösa på en regional skånsk nivå, men låt oss fokusera på vad vi kan lösa i stället för på vad vi tycker att andra ska göra.

För något kan vi säkert förändra och de frågeställningar som diskuteras här är förslag på områden där några av oss kan bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad i Skåne redan i dag. Det betyder inte att detta är det enda som behöver göras – men det är en början för Skånskt Bostadsnätverk.

 

 

 

Vårkonferens 25 april – tema en socialt hållbar bostadsförsörjning

Hur kan Skåne utveckla den inkluderande bostadsmarknaden? Idag ser vi att bostadsmarknaden utmanas av bostadsbrist, segregation och ökande variationer av boendestandard. Välkommen till en dag fylld av kunskap och erfarenhetsutbyte! Datum: 25 april Tid: 09.00 – 16.00, med registrering från 08.30. Plats: Grand hotel, Lund Pris: 500 kr exkl. moms Avanmälan efter anmälningstidens utgång den… Fortsätt läsa Vårkonferens 25 april – tema en socialt hållbar bostadsförsörjning

Tre röster om Skånskt Bostadsnätverk och bostadsbyggande

Skånskt bostadsnätverk passade på att göra tre filmade intervjuer under Skånskt Bostadsforum 2017. Bostadsminister Peter Eriksson om reflektioner från dagen, Boverkets nya generaldirektör Anders Sjelvgren om regionala perspektivet i planeringen och Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier om bostadsbyggande på rekordnivåer och nya regler och krav.

Skånskt Bostadsforum 2017 sammanfattning och bilder

Hur ser bostadsbyggandet ut idag och hur kommer det se ut i framtiden i de skånska kommunerna? Vad säger politiken, analytikerna, ekonomerna, kommunerna och näringslivet? På årets Skånskt Bostadsforum medverkande bland andra Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, och Charlotta Szczepanowski, chef för hållbar utveckling på Riksbyggen, för att diskutera just dessa frågor och mycket… Fortsätt läsa Skånskt Bostadsforum 2017 sammanfattning och bilder

Program klart för Skånskt bostadsforum 29 november

Välkomna till Skånskt bostadsforum! När: den 29 november, 8.30-15.30 Var: STUDIO meetingpoint i Malmö Anmäl dig här PROGRAM Moderator: Therese Berg, Riksbyggen Från 8.30 är registreringen öppen och kaffe med tilltugg finns tillgängligt. 9.00 startar konferensen med att Mätta Ivarsson ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne,  Kent Mårtensson ordförande Kommunförbundet Skåne och Ola Melin länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne hälsar välkomna. Dagens första… Fortsätt läsa Program klart för Skånskt bostadsforum 29 november

Skånskt bostadsforum 2017

Nu har anmälan till Skånskt bostadsforum öppnat! Den 29 november är det dags för den årliga heldagskonferensen om Skånes bostadsmarknad. Temat för årets konferens är tre tematiska frågor: hur mycket, vad hur och för vem? I år håller vi till på STUDIO i Malmö. Alla skånska aktörer på bostadsmarknaden är välkomna till denna dag av diskussion och fördjupning.… Fortsätt läsa Skånskt bostadsforum 2017

Den statliga utredningen om förbättrad bostadsfinansiering kommer till Skåne 23 augusti

Regeringen tillsatte i januari en utredning som ska ta fram förslag till åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna på svaga marknader, för mindre aktörer och för byggande av hyresbostäder. Lösningarna ska vara robusta och fungera även i sämre konjunkturlägen. Den 23 augusti kommer den särskilda utredaren Susann Bard… Fortsätt läsa Den statliga utredningen om förbättrad bostadsfinansiering kommer till Skåne 23 augusti

Film om resan med Strukturbild för Skåne

Region Skåne har tagit fram en ny film om redan med Strukturbild för Skåne. Filmen visades på ett seminarium i Öresundshuset Almedalen idag men är också en bra sammanfattning om arbetet som ligger bakom strukturbild för Skåne. Se gärna filmen här.

Dialogmöte med utredningen för en utvecklad översiktsplanering 30 augusti

Den 30 augusti bjuder Skånskt Bostadsnätverk in till dialogmöte med utredningen för en utvecklad översiktsplanering. Utredningen som tillsattes av regeringen i januari har i uppgift att utreda och lämna förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta för efterkommande planering. Utredningen har i kommittédirektivet från regeringen fått fyra uppdragsområden att utreda: – uppdraget om… Fortsätt läsa Dialogmöte med utredningen för en utvecklad översiktsplanering 30 augusti

Presentationer från nätverkets vårkonferensen 6 april 2017

Tack till alla deltagare och talare på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens igår. Som utlovat kommer här talarpresentationer från konferensen. Den sociala bostadssektorn i Europa, Assar Lindén från Boverket Boendeförtur för ökad rörlighet, Sofie Wehlin från Helsingborgshem Att arbeta med det befintliga beståndet, Johan Niklasson från Poseidon bostads AB Bostäder som vanliga människor har råd med, Ewa… Fortsätt läsa Presentationer från nätverkets vårkonferensen 6 april 2017

Dialog möte med utredare Hanna Wiik, 2 maj 2017

Utredningen om kommunal planering för bostäder Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. I ett pressmeddelande beskriver bostadsminister Peter Eriksson att syftet med utredningen är att säkerställa att alla kommuner bidrar utifrån sina förutsättningar när det gäller hur mycket som behöver… Fortsätt läsa Dialog möte med utredare Hanna Wiik, 2 maj 2017